logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A AZarządzenie Nr 29
Burmistrza Miasta i Gminy
w Bogatyni
z dnia 20 kwietnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora                                                            Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie

Na  podstawie  art. 36a ust. 6 w związku z art. 5c pkt 2,  ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U.  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zarządzam  co następuje:


§ 1

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie  w składzie osobowym:
1.Jerzy Stachyra  - przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący
2. Daniel Fryc    - przedstawiciel organu prowadzącego – z-ca przewodniczącego
3. Joanna Iżycka-Kuś - przedstawiciel organu prowadzącego – członek
4. Danuta Pacholicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - członek
5. Aleksandra Fik -  przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – członek
6. Honorata Pruchnicka - przedstawiciel rady pedagogicznej – członek
7. Magdalena Bednarek  – przedstawiciel rady rodziców - członek
8. Alina Piekutowska -  przedstawiciel ZNP – członek
9. Grażyna Kołodziejczuk – przedstawiciel NSZZ Solidarność - członek


§ 2

Komisja Konkursowa przeprowadzi konkurs zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 23 października 2003 r w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej(Dz. U. z 2003 r. Nr 189, poz. 1855).


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nazwa dokumentu: Zarządzenie nr 29/2010
Skrócony opis: w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
Podmiot udostępniający: RES
Osoba, która wytworzyła informację: Edyta Kierman
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Iżycka-Kuś
Osoba, która wprowadzała dane: Edyta Kierman
Data wytworzenia informacji: 2010-04-22 13:25:27
Data udostępnienia informacji: 2010-04-22 13:25:27
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-22 13:32:39

Wersja do wydruku...

corner   corner