logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 24/10
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 31 marca  2010 rok

 


W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na  podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art.257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Nr XLII/372/10 Rady Gminy  i Miasta Bogatynia  z dnia  29 stycznia 2010  rok w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni  zarządza co następuje:


§ 1


1. Dokonuje się  zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 140.000,00 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 1
    z tego:
   - wydatki bieżące kwota  140.000,00 zł
2 . Dokonuje się  zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 140.000,00 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 1
    z tego:
   - wydatki bieżące kwota  140.000,00 zł
    z tego: rezerwy kwota 140.000,00 zł


§ 2


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2010 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych    139.828.773,00 zł
- po stronie wydatków budżetowych    141.487.252,75 zł
- niedobór budżetu                                   1.658.479,75 zł

- przychody budżetowe w wysokości       7.407.579,75 zł
- rozchody budżetowe w wysokości         5.749.100,00 zł


§ 3 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 

Załączniki do pobrania: 2010-04-23 11:25:48 - Uzasadnienie (51.96 kB)
2010-04-23 11:29:38 - Załącznik Nr 1 (39.73 kB)

Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 25/2010
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 25/2010Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 7 kwietnia 2010 rok. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2010-04-07 10:59:26
Data udostępnienia informacji: 2010-04-12 10:59:26
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-23 11:30:46

Wersja do wydruku...

corner   corner