logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 32/10
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 30 kwietnia 2010 rok


w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Nr XLII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 rok w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:


§ 1


1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 89.647,00 zł ,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 89.647,00 zł


§ 2


1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 295.055,00 zł ,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 295.055,00 zł
2 .Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 205.408,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 205.408,00 zł
w tym: rezerwy kwota 142.500,00 zł


§ 3


1.W planie dochodów budżetowych dokonuje się n/w zmian:
W dziale 801, Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „ Szkoły podstawowe ”
§ 6338 z kwotą 103.047,00 zł zastępuje się § 6330 z kwotą 103.047,00 zł, zmiana dotyczy dotacji z budżetu państwa ( dotacja z Urzędu Wojewódzkiego ) , środki na realizację Projektu Rządowego „ Radosna Szkoła”:
– budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Bogatyni
kwota 41.400,00 zł

– budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju
kwota 61.647,00 zł


2.W planie wydatków budżetowych dokonuje się n/w zmian:
W dziale 801, Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „ Szkoły podstawowe”
§ 6058 z kwotą 103.047,00 zł i § 6059 z kwotą 103.047,00 zł , zastępuje się § 6050
z kwotą 206.094,00 zł, dotyczy zadań inwestycyjnych :
- wykonanie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1
w Bogatyni – Projekt Rządowy „ Radosna szkoła” kwota 82.800,00 zł
a) środki własne gminy kwota 41.400,00 zł
b) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego kwota 41.400,00 zł

- wykonanie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Opolnie Zdroju – Projekt Rządowy „ Radosna szkoła” kwota 123.294,00 zł
a) środki własne gminy kwota 61.647,00 zł
b) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego kwota 61.647,00 zł

W dziale 750 „ Administracja publiczna”, rozdział 75075 „ Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, § 4300 zmniejsza się środki na zadaniach:
- promocja w internecie o kwotę 4.270,00 zł
- promocja w radiu o kwotę 3.240,00 zł,
zwiększa się środki na zadaniach:
- promocja w telewizji o kwotę 3.080,00 zł
- promocja w prasie o kwotę 4.430,00 zł


§ 4


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2010 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych 143.380.478,00 zł
- po stronie wydatków budżetowych 146.833.399,75 zł
- niedobór budżetu 3.452.921,75 zł

- przychody budżetowe w wysokości 9.202.021,75 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 5.749.100,00 zł


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załączniki do pobrania: 2010-05-11 12:30:28 - Uzasadnienie (64.15 kB)
2010-05-11 12:31:23 - załącznik Nr 1 (58.72 kB)

Ilość odwiedzin: 730
Nazwa dokumentu: Zarzadzenie Nr 32/2010
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 32/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Krukowska
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2010-04-23 13:20:10
Data udostępnienia informacji: 2010-04-23 13:20:10
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-11 12:31:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner