logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 8/10
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 12 Luty 2010 r
.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. ze zmianami ) oraz art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 )
zarządzam co następuje :


§ 1


Ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2010 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g i 4 stanowiącymi integralną część niniejszego zarządzenia.


§ 2


Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Bogatynia.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 668
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 8/10
Skrócony opis: W sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2010 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Krukowska
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2010-02-12 14:40:00
Data udostępnienia informacji: 2010-02-19 14:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-05 14:46:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner