logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA NR LXXI/ 428/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 30 kwietnia 2010 roku


w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Bogatynia.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Bogatynia wprowadza się następujące zmiany:

1. § 51 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia otrzymuje następujące brzmienie:
1. Każda sesja rady jest rejestrowana poprzez zapis wideo oraz dźwięku.
2. Do zapisu audiowizualnego sporządza się czasowy spis zdarzeń, zgodnie
z porządkiem obrad.

2. Skreśla się § 52.


§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 


 

Ilość odwiedzin: 1044
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXI/428/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXI/428/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie Statutu G
Osoba, która wytworzyła informację: Zbigniew Cuber
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-05-12 14:13:02
Data udostępnienia informacji: 2010-05-12 14:13:02
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-12 14:16:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner