logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXI/431/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 30 kwietnia 2010 roku


w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 28 „a” ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bogatynia za 2009 rok oraz po zapoznaniu się wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bogatynia za 2009 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, nie udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia Panu Andrzejowi Grzmielewiczowi za 2009 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

 

 

 

 


 

Ilość odwiedzin: 876
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXI/431/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXI/431/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Szczotka
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-05-12 14:24:25
Data udostępnienia informacji: 2010-05-12 14:24:25
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-12 14:26:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner