logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


IOŚ. 7624 –6//09/2010                       Bogatynia, dnia 4.05.2010 r.

 
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 
      Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.,
Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam
 
      że na podstawie art.63 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w dniu 23 kwietnia 2010r. wydane zostało postanowienie nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Wiatrowej Turów – EWT w Bogatyni.
    
      W związku z powyższym wszystkie osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. 1-go Maja 29, pok. 8 tel. (075) 77 32 196 w godzinach od 1000 do 1500.
 
        Burmistrz Maista i Gminy Bogatynia
                  Andrzej Grzmielewicz
 
 
 

Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE- postanowienie nakładajace obowiazek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsiewzięcia polegajacego na budowie Elektrowni Waitrowej Turów -EWT w Boga
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2010-05-04 11:52:38
Data udostępnienia informacji: 2010-05-13 13:52:38
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-13 13:59:41

Wersja do wydruku...

corner   corner