logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


IOŚ.7624 –6/2010                              Bogatynia, dnia 17.05.2010 r.

 
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 
 
      Na podstawie art. 38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) 
                                            
informuję
 
      o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa uzbrojenia terenów pod przyszłe budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Leśnej w Bogatyni.”
 
      Decyzja została wydana na wniosek Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. z siedzibą w Bogatyni w imieniu których działa Pan Jerzy Dec przedstawiciel firmy„AJD PROJEKT” z siedzibą w Leśnej.
 
      Z treścią podjętej decyzji, dokumentami zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz opiniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. 1-go Maja 29.
      Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 - 1400.
 
      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia: www.bogatynia.pl,  wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia oraz na słupach ogłoszeniowych w pobliżu miejsca realizacji planowanej inwestycji.
 
         Zastępca Burmistrza ds.Inwestycji
                Dominik Matelski

Ilość odwiedzin: 1418
Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE- decyzja o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsiewzięcia pn."Budowa uzbrojenia terenów pod przyszłe budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Leśnej w Bogatyni"
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Gużniczak
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2010-05-17 09:00:20
Data udostępnienia informacji: 2010-05-24 14:18:20
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-24 14:26:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner