logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A AUCHWAŁA NR LXXII/ 438/ 10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 27 maja 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:
 

§ 1

1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy garażu o pow. użytkowej 15,40 m² usytuowanego na gruncie
o nr ewid.3/9 AM 18 obr. II o pow. 19,00 m², położonego przy ul. Fryderyka Chopina Bogatyni na okres do 10 lat, stanowiący własność Gminy Bogatynia
z Przedsiębiorstwem Transportowym „ELTUR-TRANS” Sp. z o.o.
2. Szczegółowy wykaz nieruchomości wymienionej w § 1 ust.1 stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXII/438/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXII/438/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy.
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-06-08 09:38:14
Data udostępnienia informacji: 2010-06-08 09:38:14
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-08 09:41:09

Wersja do wydruku...

corner   corner