logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


              Zarządzenie  Nr 15/10

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
                 z dnia15.03.2010 roku

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw Gminy Bogatynia dotyczących wprowadzenia zmian w statutach Sołectw    

      Na podstawie art. 35  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku  z  § 2 ust. 2 uchwały Nr XXIX/252/05 Rady Gminy i Miasta  w Bogatyni z dnia 27.09.2005 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Bogatynia, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza, co następuje:

§1

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectw Gminy Bogatynia dotyczących wprowadzenia zmian w statutach Sołectw otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Nazwa dokumentu: Zarządzenie nr 15/2010
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia15.03.2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsu
Osoba, która wytworzyła informację: Artut Bohdanowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Artut Bohdanowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Artut Bohdanowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-06-08 11:27:15
Data udostępnienia informacji: 2010-06-08 11:27:15
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-08 11:30:53

Wersja do wydruku...

corner   corner