logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   plus Przedszkola
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   minus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
      minus Status prawny
      minus Organizacja
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Struktura organizacyjna
      minus Tryb działania
      minus Załatwianie spraw
      minus Archiwa danych
      minus Ogłoszenia
      minus Strona internetowa
      minus Kontakt
      minus Majątek
      minus Plan zamówień publicznych
      minus Zamówienia publiczne
      plus Sprawozdawczość
      minus Zarządzenia
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

 • Art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tj. Dz. U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74, z późniejszymi zmianami).

  "Art. 18. 2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

  1. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy."
 • Art. 11 ust. 3 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późniejszymi zmianami).

  "Art. 11. 3. Podmiot, który utworzył jednostkę, nadaje statut, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej."

  "Art. 12. 1. Jednostka opieki zdrowotnej może rozpocząć działalność dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru."

 • Uchwała Nr LX/541/98 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 15 kwietnia 1998 roku w sprawie nadania statutów Integracyjnemu Żłobkowi Publicznemu Nr 1 w Bogatyni i Żłobkowi Publicznemu Nr 2 w Bogatyni.
 • Uchwała Nr XV/132/99 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 października 1999 roku w sprawie wprowadzenia zmian w statutach Integracyjnego Żłobka Publicznego Nr 1 w Bogatyni i Żłobka Publicznego Nr 2 w Bogatyni.
 • Uchwała Nr XXXV/277/2001 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie likwidacji Żłobka Publicznego Nr 2 z siedzibą w Bogatyni przy ulicy Chopina 11.
 • Regulamin Pracy.
 • Uchwała Nr XIX/160/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Integracyjnego Złobka Publicznego Nr 1 z siedzibą w Bogatyni przy ulicy 1 Maja 29

1.  § 3 otrzymuje brzmienie:

     § 3. Siedzibą Integracyjnewgo Żłobka Publicznego Nr 1 jest

          Bogatynia ulica Chopina 12

Nazwa dokumentu: Tryb działania
Podmiot udostępniający: Integracyjny Żłobek Publiczny nr 1
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesława Drewniacka
Osoba, która odpowiada za treść: mgr Violetta Chafieha
Osoba, która wprowadzała dane: Wiesława Drewniacka
Data wytworzenia informacji: 2009-01-22 11:00:05
Data udostępnienia informacji: 2009-01-23 11:10:25
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-05 13:39:37

Wersja do wydruku...

corner   corner