logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 38/10
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 14 maja 2010 rok


W sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art. 222 ust 4 i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Nr XLII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 rok w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:


§ 1


1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 57.382,74 zł ,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie kwota 57.382,74 zł


§ 2


1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 201.755,74 zł ,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 201.755,74 zł
w tym: realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie kwota 57.382,74 zł

2 .Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 144.373,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 144.373,00 zł
w tym: rezerwy kwota 143.573,00 zł


§ 3


W dziale 801 „ Oświata i wychowanie” , rozdział 80101 „ Szkoły podstawowe”,
§ 4270 „ Zakup usług remontowych” zmienia się zakres rzeczowy zadania – remont małej sali gimnastycznej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
w Bogatyni” z kwotą 20.000,00 zł
na –: malowanie holu i szatani sali gimnastycznej w Zespole Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni z kwotą 20.000,00 zł


§ 4


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2010 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych 143.437.860,74 zł
- po stronie wydatków budżetowych 146.890.782,49 zł
- niedobór budżetu 3.452.921,75 zł

- przychody budżetowe w wysokości 9.202.021,75 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 5.749.100,00 zł


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 

Załączniki do pobrania: 2010-06-14 15:40:37 - Uzasadnienie (52.28 kB)
2010-06-14 15:42:32 - Załącznik nr 1 (51.24 kB)

Ilość odwiedzin: 860
Nazwa dokumentu: Zarzadzenie nr 38/2010
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 38/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 15 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Krukowska
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2009-05-15 15:29:00
Data udostępnienia informacji: 2009-05-20 15:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-14 15:43:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner