logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr  51
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia  18.06.2010 r.

w sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie

 

 Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),zarządzam co następuje:
 

§ 1


Powierzam z dniem 01 lipca 2010 r. Pani  Anecie Tyrek - Zwolińskiej –   stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z siedzibą w Porajowie przy  ul. Górniczej 1 c.
 

§ 2


Powierzenie funkcji  następuje na okres od 01.07.2010 r. do 31.08.2015 r.
 

§ 3


Obowiązki i uprawnienia dyrektora szkoły, w tym również obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz wysokość dodatku funkcyjnego określają odrębne przepisy.
 

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2010 roku.
                   
 

Ilość odwiedzin: 738
Nazwa dokumentu: Zarządzenie nr 51/2010
Skrócony opis: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie
Podmiot udostępniający: RES
Osoba, która wytworzyła informację: Edyta Kierman
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Iżycka-Kuś
Osoba, która wprowadzała dane: Edyta Kierman
Data wytworzenia informacji: 2010-06-21 09:21:47
Data udostępnienia informacji: 2010-06-21 09:21:47
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-21 09:26:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner