logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 47/10
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 01.06.2010r.


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  przebudowę ulic: II Armii Wojska Polskiego, Daszyńskiego, Zygmuntowskiej, Pastwiskowej oraz 3-go Maja w Bogatyni wraz z wymianą uzbrojenia podziemnego.

Na podstawie art. 19 ust. 2, w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) oraz § 20 ust. 1 pkt „c” Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza, co następuje:

§ 1

W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

1. Dominik Matelski – Przewodniczący
2. Daniel Fryc – Z-ca Przewodniczącego
3. Józef Kosobucki – Sekretarz Komisji
4. Jan Mazurek – Członek Komisji
5. Teresa Morawska – Członek Komisji
6. Janusz Zalewski – Członek Komisji

§ 2

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzonym Zarządzeniem Nr 68/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 11 czerwca 2007 roku.

§ 3

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.

§ 4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z  dniem podpisania umowy o wykonanie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 47/10
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 47/10 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 01.06.2010r.
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Andrzejewski
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Andrzejewski
Osoba, która wprowadzała dane: Michał Andrzejewski
Data wytworzenia informacji: 2010-06-01 09:08:10
Data udostępnienia informacji: 2010-06-23 09:08:10
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-23 09:13:39

Wersja do wydruku...

corner   corner