logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXIV/440/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 16 czerwca 2010 roku

 

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy i miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bogatyni, oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym 43/2 AM 16 obr. II o łącznej pow. 8637m2, pozostających w użytkowaniu wieczystym Państwowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Zgorzelcu oraz prawa własności urządzeń i budynków znajdujących się na tej nieruchomości.

§ 2

Nieruchomość ta służyć będzie do realizacji zadań własnych Gminy.
Przekazanie nastąpi w drodze umowy na warunkach i zasadach określonych przepisami prawa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 

 


 

Ilość odwiedzin: 769
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXIV/440/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXIV/440/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-06-24 10:31:53
Data udostępnienia informacji: 2010-06-24 10:31:53
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-24 10:34:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner