logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXIV/445/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 16 czerwca 2010 roku


w sprawie przejęcia pojazdów na własność Gminy Bogatynia.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 50a ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku, Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 roku w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr 191, poz. 1377) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1. Przejmuje się na własność Gminy Bogatynia samochody osobowe marki Renault 19 oraz Opel Combo, co do których nie zostały ustalone osoby uprawnione do odbioru.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

Ilość odwiedzin: 750
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXIV/445/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXIV/445/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie przejęcia pojazdów na własność Gminy Bogatynia.
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-06-24 11:29:38
Data udostępnienia informacji: 2010-06-24 11:29:38
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-24 11:31:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner