logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXIV/446/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 16 czerwca 2010 roku


w sprawie rozpatrzenia skarg Pana Zbigniewa Jankowskiego
na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bogatyni dotyczących wymiany kranu oraz wodomierza.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 roku, Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu skarg Pana Zbigniewa Jankowskiego Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:
 

§ 1. Uznaje za bezzasadną skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego z dnia 24 maja i 29 kwietnia 2010 roku na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni dotyczące wymiany kranu oraz wodomierza.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 


Załącznik
do Uchwały Nr LXXIV/446/10
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 czerwca 2010 roku

 

 

Uzasadnienie


W dniu 24 maja oraz 29 kwietnia 2010 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni wpłynęły skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni.
Skargi zostały złożone przez skarżącego w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia i przekazane wg właściwości do rozpatrzenia przez Radę Miasta i Gminy Bogatynia.
W obu skargach Pan Zbigniew Jankowski zarzuca, iż Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni pomimo jego zgłoszeń nie dokonał w lokalu przez niego zamieszkałym wymiany kranu oraz wodomierza.

Analizując treść skarg oraz złożonych w związku z nimi wyjaśnień Dyrektora MZGK w Bogatyni członkowie Komisji Rewizyjnej stwierdzili, co następuje:
1. Wymiana kranu, zgodnie z art. 6b ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie ustawy Kodeks cywilny, należy do obowiązków najemcy.
2. Z wyjaśnień Dyrektora MZGK w Bogatyni wynika, iż podlicznik wody w lokalu jest sprawny i w związku z tym nie podlega wymianie.

Biorąc powyższe pod uwagę członkowie komisji uważają skargę za bezzasadną.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 1088
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXIV/446/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXIV/446/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skarg Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Gnacy
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-06-24 11:33:08
Data udostępnienia informacji: 2010-06-24 11:33:08
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-24 11:37:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner