logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXVI/448/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1240). Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 189.767,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 189.767,61

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 542.415,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki majątkowe kwota 288.500,00 zł
- wydatki bieżące kwota 253.915,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.593.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki majątkowe kwota 1.511.780,00 zł
- wydatki bieżące kwota 81.500,00 zł
w tym: rezerwa celowa kwota 57.500,00

§ 3

1. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetowych o kwotę 59.367,39 zł
- wolne środki z tytułu innych rozliczeń krajowych kwota 59.367,39 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetowych
o kwotę 1.300.000,00 zł
- kredyt długoterminowy kwota 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup
nieruchomości ( dworzec PKS ) w Bogatyni

§ 4

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2010 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 146.088.221,35 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 152.478.940,49 zł
- deficyt budżetu kwota 6.390.719,14 zł

- przychody budżetowe w wysokości 12.139.819,14 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 5.749.100,00 zł


§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr LXII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok.

 


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 


 

Załączniki do pobrania: 2010-07-26 11:46:52 - Uzasadnienie (61.03 kB)

Ilość odwiedzin: 575
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXVI/448/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXVI/448/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok.
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Płowuszyńska
Data wytworzenia informacji: 2010-07-05 10:46:53
Data udostępnienia informacji: 2010-07-05 10:46:53
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-26 11:48:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner