logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWALA Nr LXXVI/449/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 30 czerwca 2010 roku


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. „c” oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. art.89 ust.1 pkt 2; 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje :

§ 1

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2.700.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony siedemset tysięcy) na zakup nieruchomości (dworzec PKS w Bogatyni).

§ 2

Spłata zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami pokryta zostanie z nadwyżki zaplanowanych w budżecie Gminy i Miasta dochodów nad planowanymi obligatoryjnie wydatkami budżetu gminy w latach 2011-2013, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do uzgodnienia warunków udzielenia i spłaty kredytu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

Ilość odwiedzin: 574
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXVI/449/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXVI/449/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Płowuszyńska
Data wytworzenia informacji: 2010-07-05 10:52:12
Data udostępnienia informacji: 2010-07-05 10:52:12
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-05 10:58:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner