logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXVI/451/10
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
trybu przetargowego i zawarcie kolejnych umów najmu na garaże.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala co następuje:
 

§ 1

1. Wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnych umów na garaże na okres do 10 lat, stanowiący własność Gminy Bogatynia

Najemcy:
- Alina Dębicz
- Mieczysław Szczotka
- Bogumiła Juran
- Teodozja Musiał
- Damian Nawrot
- Mirosław Zagórski

2. Szczegółowy wykaz nieruchomości wymienionych w § 1 ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2010-07-05 11:23:14 - Załącznik nr 1 (26.64 kB)

Ilość odwiedzin: 1342
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXVI/451/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXVI/451/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnych umów najmu na gara
Osoba, która wytworzyła informację: Eugeniusz Hałas
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Płowuszyńska
Data wytworzenia informacji: 2010-07-05 11:16:01
Data udostępnienia informacji: 2010-07-05 11:16:01
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-05 11:24:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner