logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXVI/452/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 30 czerwca 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy
.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na okres do 10 lat na dzierżawę pomieszczenia gospodarczego o powierzchni użytkowej 6,8 m² usytuowanej na gruncie o nr ewid. działki 61/12 AM 4 obr. III położonego przy ul. Armii Czerwonej 13 stanowiący własność Gminy Bogatynia, z Panią Krystyną Oleszkiewicz.
2. Szczegółowy wykaz nieruchomości wymienionej w § 1 ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 


 

Załączniki do pobrania: 2010-07-05 11:38:43 - Załącznik nr 1 (28.73 kB)

Ilość odwiedzin: 903
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXVI/452/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXVI/452/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy.
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Płowuszyńska
Data wytworzenia informacji: 2010-07-05 11:25:30
Data udostępnienia informacji: 2010-07-05 11:25:30
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-05 11:39:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner