logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXVI/453/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 95 % od ceny ustalonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Ignacego Daszyńskiego 41 oraz udziału 266/1000 w działce gruntu ozn. nr ewid. 31/1 AM 12 obr. II Bogatynia o pow. 927 m², stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Bogatynia na rzecz najemcy tego lokalu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 580
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXVI/453/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXVI/453/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Płowuszyńska
Data wytworzenia informacji: 2010-07-05 11:40:08
Data udostępnienia informacji: 2010-07-05 11:40:08
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-05 11:44:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner