logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A AUCHWAŁA Nr LXXVI/454/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym nieruchomości gruntowej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części gruntu – działki oznaczonej ewid. nr 77/3, AM – 4, Obr. III o powierzchni 1019 m2 położonej w Bogatyni przy ul. 1 Maja 12, na którym usytuowany jest murowany garaż o powierzchni 19,20 m2 dla Katarzyny Sibik, zam. w Bogatyni przy ul. 1 Maja 12/5.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 


 

Załączniki do pobrania: 2010-07-05 12:01:19 - Załącznik nr 1 (26.19 kB)

Ilość odwiedzin: 1290
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXVI/454/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXVI/454/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej.
Osoba, która wytworzyła informację: Eugeniusz Hałas
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Płowuszyńska
Data wytworzenia informacji: 2010-07-05 11:45:34
Data udostępnienia informacji: 2010-07-05 11:45:34
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-05 12:02:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner