logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A AUCHWAŁA Nr LXXVI/456/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 30 czerwca 2010 roku


w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy i Miasta Bogatynia
Nr LXVI/388/10 z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zamiany nieruchomości.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Gminy i Miasta Bogatynia Nr LXVI/388/10 z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zamiany nieruchomości § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Kasztanowej nr 56 w Opolnie Zdroju o powierzchni użytkowej 43,70 m2 wraz z udziałem wynoszącym 53/100 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki o nr ewid. 181 AM 1 obr. Opolno Zdrój o powierzchni 4.813 m 2, stanowiącej własność Gminy Bogatynia
za:
lokal mieszkalny nr 5, położony w Bogatyni przy ul. Spółdzielczej 8 o łącznej powierzchni 73,33 m2 wraz z udziałem wynoszącym 2087/10.000 w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki o nr ewid. 68 AM 12 obr. II Bogatynia o powierzchni 497 m2, będący własnością PGE KWB Turów S.A. w Bogatyni”.
§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

 

Ilość odwiedzin: 560
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXVI/456/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXVI/456/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy i Miasta Bogatynia Nr LXVI/388/10 z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zamiany n
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Łyp
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Płowuszyńska
Data wytworzenia informacji: 2010-07-05 12:30:29
Data udostępnienia informacji: 2010-07-05 12:30:29
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-05 12:36:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner