logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ZARZĄDZENIE NR 61
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 1 lipca 2010 r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego


      Na podstawie art. 9g ust. 2, w związku z art. 91d, pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), zarządzam, co następuje:


§ 1

      Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Anety Dziurdź – nauczycielki geografii w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie:

1. Joanna Iżycka-Kuś – przewodnicząca, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,

2. Waldemar Urbaniak – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,

3. Irena Komarnicka – członek, dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni,

4. Jadwiga Sikorska - członek, ekspert z zakresu ekonomii i geografii,

5. Irena Leszczyńska - członek, ekspert z zakresu pedagogiki, nauczania początkowego i oligofrenopedagogiki.


        § 2

       Komisja pracuje w terminach ustawowych, aż do czasu zakończenia prac związanych z postępowaniem egzaminacyjnym o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela wymienionego w zarządzeniu.

        § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Nazwa dokumentu: Zarządzenie nr 61/2010
Skrócony opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Podmiot udostępniający: RES
Osoba, która wytworzyła informację: Hanna Wojciechowska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Iżycka-Kuś
Osoba, która wprowadzała dane: Edyta Kierman
Data wytworzenia informacji: 2010-07-09 10:14:14
Data udostępnienia informacji: 2010-07-09 10:14:14
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-09 10:20:10

Wersja do wydruku...

corner   corner