logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


IOŚ.7624 –13/10                                Bogatynia, dnia 12.07.2010 r.

  
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
 
      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.),    
 
informuję
 
      o podjęciu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami do działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicy J.Słowackiego w Bogatyni.
 
      Decyzja została wydana na wniosek Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. z siedzibą w Bogatyni w imieniu których działa Pan Wojciech Błasiak, przedstawiciel Biura Obsługi Budownictwa z siedzibą w Bogatyni.
 
      Z treścią podjętej decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. 1-go Maja 29.
Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 - 1500 .
 
      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia: www.bogatynia.pl,  wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia oraz na słupach ogłoszeniowych w pobliżu miejsca realizacji planowanej inwestycji.
 
 
 Z-ca Buristrza ds.Inwestycji
   Dominik Matelski
 
 

Ilość odwiedzin: 1961
Nazwa dokumentu: OBWIESZCZENIE-decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla planowanego przedsięwzięcia pn."Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Guźniczak
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Bąk
Data wytworzenia informacji: 2010-07-12 14:30:59
Data udostępnienia informacji: 2010-07-26 11:00:59
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-26 14:43:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner