logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

KOMENDANT

STRAŻY MIEJSKIEJ W BOGATYNI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

STRAŻNIK MIEJSKI – APLIKANT


 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Straż Miejska w Bogatyni, ul. Słowiańska 8, 59-920 Bogatynia

tel. 75 77 32 408

e-mail: strazmbogatynia@post.pl


 1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • ukończone 21 lat,

 • korzystanie w pełni z praw publicznych,

 • wykształcenie co najmniej średnie,

 • nienaganna opinia,

 • pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

 • niekaralność sądowa,

 • uregulowany stosunek do służby wojskowej.


 

3. Wymagania dodatkowe:

 • odporność na stres,

 • umiejętność analitycznego podejścia do problemów,

 • zdecydowanie i samodzielność w działaniu,

 • dyspozycyjność,

 • poczucie odpowiedzialności,

 • umiejętność i doświadczenie w pracy w grupie,

 • posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień,

 • zachowanie życzliwości w kontaktach z obywatelami,

  podwładnymi, przełożonymi i współpracownikami.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.


 

5. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy ze zdjęciem,

 • list motywacyjny,

 • kwestionariusz personalny kandydata,

 • zaświadczenie o niekaralności,

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje

 • dokument potwierdzający tożsamość (kopia),

 • książeczka wojskowa z potwierdzeniem uregulowanego stosunku do służby (kopia).


 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dokumenty

uczestnika naboru na wolne stanowisko Strażnika Miejskiego”

w Sekretariacie Komendy Straży Miejskiej w Bogatyni przy

ul. Słowiańskiej 8, w terminie do 16 sierpnia 2010 r. włącznie.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do

Komendy Straży Miejskiej w Bogatyni.

Oferty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym

terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w

Biuletynie Informacji Publicznej

UMiG Bogatynia http://gmina.bogatynia.sisco.info


Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji

procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.)

oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach

samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z póź. zm.)”.

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Skrócony opis: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Strażnik Miejski (Aplikant)
Podmiot udostępniający: Straż Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Kropidłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Kropidłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Suszczyński
Data wytworzenia informacji: 2010-08-03 10:27:44
Data udostępnienia informacji: 2010-08-03 10:27:44
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-03 10:45:45

Wersja do wydruku...

corner   corner