logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 80/10
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 16 sierpnia 2010 r.

W sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Miasta w Bogatyni informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2010 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm. ), w związku z art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.).
Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje


§ 1


Przedkłada się Radzie Gminy i Miasta  w Bogatyni informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia  za  I półrocze 2010 roku.


§ 2


Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2010 roku przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wydania stosownej opinii.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Ilość odwiedzin: 1842
Nazwa dokumentu: Zarzadzenie Nr 80/2010
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 80/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16 sierpnia 2010 rok W sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Miasta w Bogatyni informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Mias
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2010-08-16 17:01:44
Data udostępnienia informacji: 2010-08-23 17:01:44
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-26 13:44:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner