logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ZARZĄDZENIE NR 87/2010
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Nr XLII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 rok w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:

§ 1

 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
  • dochody bieżące kwota 400.000,00 zł
   z tego:
   • dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy
    kwota 400.000,00 zł

§ 2

 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 1.147.390,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
  • wydatki bieżące kwota 1.147.390,00 zł
   w tym:
   • realizacja własnych zadań bieżących gminy ( dotacja ) kwota 400.000,00 zł
 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 747.390,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
  • wydatki bieżące kwota 524.200,00 zł
  • wydatki majątkowe kwota 223.190,00 zł

 § 3

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2010 rok będzie wynosił:

 • po stronie dochodów budżetowych 154.350.077,35 zł
 • po stronie wydatków budżetowych 160.740.796,49zł
 • niedobór budżetu 6.390.719,14 zł
   
 • przychody budżetowe w wysokości 12.139.819,14 zł
 • rozchody budżetowe w wysokości 5.749.100,00 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 87/2010
Skrócony opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Donata Kasprzak
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Krukowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Kuczaj
Data wytworzenia informacji: 2010-08-31 11:00:01
Data udostępnienia informacji: 2010-09-13 14:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-13 13:20:56

Wersja do wydruku...

corner   corner