logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXX/469/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 16 września 2010 roku

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
( Dz. U Nr 157 poz. 1240). Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 16.780.701,05 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 6.287.302,91 zł
- dochody majątkowe kwota 10.493.398,14 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 16.958.320,05 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 6.076.116,39 zł
- wydatki majątkowe kwota 10.882.203,66 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 177.619,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 177.619,00 zł

§ 3

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2010 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 171.557.778,40 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 177.948.497,54 zł
- deficyt budżetu kwota 6.390.719,14 zł

- przychody budżetowe w wysokości 12.139.819,14 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 5.749.100,00 zł


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr LXII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka 
  

Załączniki do pobrania: 2010-09-20 14:04:14 - uzasadnienie do uchwały (59.46 kB)
2010-09-20 14:06:06 - załącznik nr 1 do uchwały (40.68 kB)

Ilość odwiedzin: 2058
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXX/469/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXX/469/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2010 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-09-20 13:53:14
Data udostępnienia informacji: 2010-09-20 13:53:14
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-20 14:10:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner