logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXX/471/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 16 września 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat na dzierżawę nieruchomości w granicach części działki o nr ewid. 15/15 AM 13, obr. II o powierzchni 185 m2 w Bogatyni z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, stanowiących własność Gminy Bogatynia z Państwem Lillą i Krzysztofem Bohdanowicz.

2. Szczegółowy wykaz nieruchomości wymienionej w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXX/471/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXX/471/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-09-20 14:19:59
Data udostępnienia informacji: 2010-09-20 14:19:59
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-20 14:23:36

Wersja do wydruku...

corner   corner