logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXX/473/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 16 września 2010 roku


w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z gminnego zasobu nieruchomości

 


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), oraz art.13 ust.1, art. 28 ust.1 i art. 37 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:
 

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej na podstawie zezwolenia na budowę stanowiącej mienie gminy Bogatynia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy tj. Pani Grażyny Jęsiek.

2. Szczegółowy wykaz nieruchomości wymienionej w § 1 ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka


 

Załączniki do pobrania: 2010-09-20 14:38:12 - załącznik nr 1 do uchwały (22.67 kB)

Ilość odwiedzin: 1037
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXX/473/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXX/473/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 września 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z gminnego zasobu nieruchomości
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-09-20 14:33:37
Data udostępnienia informacji: 2010-09-20 14:33:37
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-20 14:38:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner