logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA NR LXXXI/478/10

RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 30 września 2010 roku

 

w sprawie zamiany nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit “a“ ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) i art. 15 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do zamiany prawo własności nieruchomości położonej w Bogatyni przy ul. marsz. Michała „Roli” Żymierskiego stanowiącej własność Gminy Bogatynia, działka o numerze ewidencyjnym:
- 15 AM 6 obr. III o powierzchni 428 m2 ,
w zamian za udział 39/100 stanowiący współużytkowanie wieczyste Państwa Piotra i Beaty Doroty Gordienko w nieruchomości położonej w Bogatyni przy ul. Głównej 30, działka o numerze ewidencyjnym:
- 39/5 AM 3 obr. I o powierzchni 774 m2 .

§ 2

Przeniesienie praw na ww. nieruchomości nastąpi na zasadach i warunkach określonych przepisami prawa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 

Ilość odwiedzin: 564
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXXI/478/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXXI/478/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zamiany nieruchomości
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pedrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-10-01 11:13:30
Data udostępnienia informacji: 2010-10-01 11:13:30
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-01 11:18:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner