logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXXI/479/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
trybu przetargowego i zwarcia umowy najmu


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcia umowy najmu na okres do 10 lat na najem komórki murowanej o powierzchni użytkowej 13,70 m² usytuowanej na gruncie o nr ewid. działki 40/12 AM 16 obr. II położonej przy ul. Armii Czerwonej 24 stanowiący własność Gminy Bogatynia, z Panią Ewą Borowską.
2. Szczegółowy wykaz nieruchomości wymienionej w § 1 ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXXI/479/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXXI/479/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zwarcia umowy najmu
Osoba, która wytworzyła informację: Luyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-10-01 11:19:26
Data udostępnienia informacji: 2010-10-01 11:19:26
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-01 11:20:57

Wersja do wydruku...

corner   corner