logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 104/10
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 30 września 2010 rok


W sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok


Na  podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art.257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Nr XLII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia  z dnia 29 stycznia 2010  rok w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:
 

§ 1


1. Dokonuje się  zwiększenia dochodów budżetowych gminy
    o kwotę   96.916,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota  96.916,00 zł
  z tego:
  dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy
   kwota 96.000,00 zł
  dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych
  gminie kwota 916,00 zł

2. Dokonuje się  zmniejszania dochodów budżetowych gminy   o kwotę  12.000,00 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 12.000,00 zł
  z tego:
- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych
  gminie kwota 12.000,00 zł


§ 2


1.Dokonuje się  zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 263.772,00 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 263.772,00 zł
  w tym:
- realizacja własnych zadań bieżących gminy ( dotacja )  kwota 96.000,00 zł
- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych
  gminie kwota 916,00 zł

2 .Dokonuje się  zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 178.856 ,00 zł
     zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota  178.856 ,00 zł
   w tym:
  rezerwa ogólna kwota 732,00 zł
  rezerwa  celowa kwota 34.829,00 zł


§ 3


W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów” § 3260 „ Inne formy pomocy dla uczniów”  - z zadania pomoc uczniom „ Wyprawki szkolne” z kwotą 51.528,00 zł  wydziela się środki na realizację zadania  w wysokości 30.660,00 zł dla n/w jednostek:
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bogatyni    kwota 7.030,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni    kwota 2.890,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju   kwota 1.360,00 zł
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni kwota 3.680,00 zł
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie kwota 2.720,00 zł
- Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie  kwota 6.510,00 zł
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bogatyni     kwota 6.470,00 zł


§ 4


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2010 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych    171.530.987,40 zł
- po stronie wydatków budżetowych    177.921.706,54 zł
- niedobór budżetu                                    6.390.719,14 zł

- przychody budżetowe w wysokości    12.139.819,14 zł
- rozchody budżetowe w wysokości        5.749.100,00 zł


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załączniki do pobrania: 2010-10-26 14:02:39 - Uzasadnienie (62.72 kB)
2010-10-26 14:03:45 - załącznik Nr 1 (59.21 kB)

Ilość odwiedzin: 938
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 104/2010
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 104/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 30 września 2010 W sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Krukowska
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2010-09-30 13:53:11
Data udostępnienia informacji: 2010-10-06 13:53:11
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-04 08:53:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner