logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 100/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 23 września 2010 r.

W sprawie uchylenia zmian budżetu gminy na 2010 r. ujętych w Zarządzeniu Nr 87/10 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2010 roku i Zarządzeniu Nr 92/10 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 06 września 2010 roku


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Nr XLII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:


§ 1

W Zarządzeniu 87/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2010 roku uchyla się zapisy:

1. Dział 900, rozdział 90078 § 4270 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem
o kwotę 200.000,00 zł
- przywrócenie funkcjonalności infrastruktury liniowej – remonty i udrożnienie
kanalizacji deszczowej na terenie miasta i Gminy Bogatynia (zadanie
związane z ochroną środowiska )
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 900, rozdział 90095 § 6050.

2. Dział 900 rozdział 90095 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem
o kwotę 200.000,00 zł
- wykonanie nowych placów zabaw ( przygotowanie terenu, zakup urządzeń )
kwota 150.000,00 zł
- wykonanie placu zabaw w Posadzie kwota 50.000,00 zł
Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 900, rozdział 90078 § 4270.

3. Dział 926, rozdział 92601 § 4270 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem
o kwotę 23.190,00 zł
- remont odwodnienia budynku hali sportowej
Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 926, rozdział 92601 § 6060.

4. Dział 926, rozdział 92601 § 6060 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem
o kwotę 23.190,00 zł
- zakup klimatyzatora na potrzeby OSiR kwota 15.000,00 zł
- zakup sprzętu sportowego dla OSiR kwota 8.190,00
Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 926, rozdział 92601 § 4270.


§ 2


W Zarządzeniu 92/10 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 06 września 2010 roku uchyla się zapisy:

1. Dział 851, rozdział 85121 § 4270 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem
o kwotę 50.000,00 zł
- remont lokalu mieszkalnego w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Działoszynie
Przeniesienie wydatków kwota 38.300,00 zł – zmniejszenie: dział 851, rozdział 85121 § 6050 ( zmiana klasyfikacji w paragrafie oraz zmiana zakresu rzeczowego zadania) oraz zwiększenie o kwotę 11.700,00 zł – środki z rezerwy ogólnej – zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818
§ 4810.

2. Dział 758, rozdział 75818 § 4810 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem
o kwotę 11.700,00 zł
- zmniejszenie rezerwy ogólnej – przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 851, rozdział 85121 § 4270.

3. Dział 851 rozdział 85121 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem
o kwotę 38.300,00 zł
- adaptacja poddasza na cele mieszkaniowe wraz z remontem lokalu mieszkalnego w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Działoszynie
Przeniesienie wydatków – zmiana klasyfikacji w paragrafie oraz zmiana zakresu rzeczowego zadania – zwiększenie: dział 851, rozdział 85121 § 4270.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Ilość odwiedzin: 635
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 100/2010
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 100/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23 września 2010 W sprawie uchylenia zmian budżetu gminy na 2010 r. ujętych w Zarządzeniu Nr 87/10 Burmistrza Miasta i Gminy Bo
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2010-09-23 08:22:40
Data udostępnienia informacji: 2010-09-30 08:22:40
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-27 08:35:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner