logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie nr 118/2010
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 29 października 2010 r.


W sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych.


Na podstawie art.93 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r nr 157 poz.1241) zarządzam co następuje:


§ 1


W jednostce budżetowej – Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni likwiduje się z dniem 29 października 2010r rachunek dochodów własnych.
 

§ 2


Środki pieniężne pozostałe po uregulowaniu zobowiązań podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy w terminie do 1 listopada 2010 r.


§ 3


Traci moc Zarządzenie nr 18/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 07.02.2005r w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Ilość odwiedzin: 983
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 118/2010
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 118/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 29 października 2010r w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych.
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Bogumiła Wysocka
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2010-10-29 09:05:00
Data udostępnienia informacji: 2010-11-04 09:05:26
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-04 09:15:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner