logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr LXXXII/490/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 3 listopada 2010 roku


w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mariusza Wiktorowskiego
na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 roku, Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi Pana Mariusza Wiktorowskiego Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:
 

§ 1

Uznaje za bezzasadną skargę Pana Mariusza Wiktorowskiego z dnia 15 czerwca 2010 roku na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 

Załącznik
do Uchwały Nr LXXXII/490/10
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 3 listopada 2010 roku


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego /tekst jedn. z 2000 roku nr 98 poz. 1071 z późn. zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia pismem BB.0561-36/643/8468/10 z 29 czerwca 2010 roku zgodnie z właściwością przekazał skargę Pana Mariusza Wiktorowskiego na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta Bogatynia do rozpatrzenia przez Radę.

Przewodniczący Rady skierował skargę do Komisji ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy i Miasta Bogatynia. Członkowie komisji analizując jej treść stwierdzili, co następuje:
Skarżący podnosi, iż nie został objęty stosowną opieką społeczną, w tym także wskazuje na zaniedbania obowiązków służbowych ze strony pracownika socjalnego.
Jednakże z wyjaśnień kierownika OPS wynika, że ww. w roku bieżącym została udzielona pomoc finansowa na podstawowe potrzeby bytowe w okresie od lutego do czerwca 2010 roku.
Ponadto pomoc została skierowana do tymczasowego miejsca pobytu skarżącego, tj. do szpitala w terminie od lipca do sierpnia br. Od września 2010 roku Pan Wiktorowski został objęty pomocą w formie zasiłku stałego.

Biorąc powyższe pod uwagę członkowie komisji uważają skargę za bezzasadną.

 


 

Ilość odwiedzin: 841
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXXII/490/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXXII/490/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mariusza Wiktorowskiego na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społeczn
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Dudziak-Piwowarska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-11-09 11:57:13
Data udostępnienia informacji: 2010-11-09 11:57:13
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-09 12:04:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner