logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA NR LXXXII/499/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 3 listopada 2010 roku


w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy z gminnego zasobu nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:
 

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zbycie prawa własności części gruntu oznaczonego nr ewid. 18/4 AM 5 obr. III o pow. 339 m² w udziale wynoszącym 20/100, położonego przy ul. Krzywej w Bogatyni zabudowanego garażem z własnych środków finansowych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy tj. Pana Stanisława Boczar.
2. Szczegółowy wykaz nieruchomości wymienionej w § 1 ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXXII/499/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXXII/499/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z gminnego zasobu nieruchomości.
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-11-10 08:46:36
Data udostępnienia informacji: 2010-11-10 08:46:36
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-10 08:48:18

Wersja do wydruku...

corner   corner