logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA NR LXXXII/502/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 3 listopada 2010 roku


w sprawie określenia na 2011 rok limitu licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2007 roku Nr 125 poz. 874 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

1. Nie przewiduje się dodatkowego limitu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok kalendarzowy 2011 na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.
2. Utrzymuje się stan dotychczasowo wydanych licencji w ilości 66 sztuk przyjmując jednocześnie, iż w przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia licencji wydanej do 31.12.2010 roku, nowo wydana licencja po dacie 01.01.2011 roku mieści się w ustalonym limicie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

Ilość odwiedzin: 798
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXXII/502/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXXII/502/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie określenia na 2011 rok limitu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-11-10 09:07:26
Data udostępnienia informacji: 2010-11-10 09:07:26
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-10 09:08:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner