logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA NR LXXXII/504/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 3 listopada 2010 roku


w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z gminnego zasobu nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:
 

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 78/14 AM 4 obr. I położonej przy ul. Jana Zamoyskiego w Bogatyni, zabudowanej garażem na podstawie zezwolenia na budowę stanowiącej mienie gminy Bogatynia, na rzecz dotychczasowych dzierżawców tj. Państwu Hannie i Ryszardowi Kozłowskim.
2. Szczegółowy wykaz nieruchomości wymienionej w § 1 ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

Ilość odwiedzin: 740
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LXXXII/504/10
Skrócony opis: Uchwała Nr LXXXII/504/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z gminnego zasobu nieruchomości
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-11-10 09:21:24
Data udostępnienia informacji: 2010-11-10 09:21:24
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-10 09:22:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner