logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 124/10
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 09 listopada 2010 rok


W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Nr XLII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 rok w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:


§ 1


1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 317.917,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 317.917,00 zł
2 .Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 317.917,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota 317.917,00 zł


§ 2


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2010 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych 180.086.617,77 zł
- po stronie wydatków budżetowych 186.477.336,91 zł
- niedobór budżetu 6.390.719,14 zł

- przychody budżetowe w wysokości 12.139.819,14 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 5.749.100,00 zł


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załączniki do pobrania: 2010-11-24 08:38:02 - Uzasadnienie (59.51 kB)
2010-11-24 08:39:09 - Załącznik Nr 1 (57.76 kB)

Ilość odwiedzin: 492
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 124/2010
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 124/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 9 listopada.W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2010-11-09 08:33:00
Data udostępnienia informacji: 2010-11-19 08:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-24 08:43:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner