logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 128/10
Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni
z dnia 22 listopada  2010 rok


W sprawie zmian  budżetu gminy na 2010 rok


Na  podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ), art.257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Nr XLII/372/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia  z dnia 29 stycznia 2010  rok w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2010 rok Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni zarządza co następuje:


§ 1


1.Dokonuje się  zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę  450.516,00 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota  450.516,00 zł
  z tego:
  - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy
     kwota 41.398,00 zł
  - dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych
    gminie kwota 409.118,00 zł

2.Dokonuje się  zmniejszenia dochodów budżetowych gminy
   o kwotę  1.538.200,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota  1.538.200,00 zł
  z tego:
  - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy
     kwota 2.000,00 zł
  - dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych
    gminie kwota 1.536.200,00 zł


§ 2


1.Dokonuje się  zwiększenia wydatków budżetowych gminy
   o kwotę  1.156.300,00 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota  1.156.300,00 zł
  w tym:
- realizacja własnych zadań bieżących gminy ( dotacja )  kwota 41.398,00 zł
- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych
  gminie kwota 409.118,00 zł
2 .Dokonuje się  zmniejszenia wydatków budżetowych gminy
   o kwotę  2.243.984,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- wydatki bieżące kwota   2.243.984,00 zł
  w tym:
- realizacja własnych zadań bieżących gminy ( dotacja )  kwota 2.000,00 zł
- realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych
  gminie kwota 1.536.200,00 zł


§ 3


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2010 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych    178.998.933,77 zł
- po stronie wydatków budżetowych    185.389.652,91 zł
- niedobór budżetu                                    6.390.719,14 zł

- przychody budżetowe w wysokości    12.139.819,14 zł
- rozchody budżetowe w wysokości        5.749.100,00 zł


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załączniki do pobrania: 2010-11-30 12:23:33 - Uzasadnienie (83.30 kB)
2010-11-30 12:22:39 - Załącznik Nr 1 (74.26 kB)

Ilość odwiedzin: 603
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 128/2010
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 12/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 22 października 2010 r.w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogumiła Wysocka
Osoba, która wprowadzała dane: Donata Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2010-11-22 12:18:00
Data udostępnienia informacji: 2010-11-26 12:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-30 12:37:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner