logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 130/10
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 24.11.2010r.

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Odtworzenie rowu melioracyjnego R-1 pomiędzy posesją nr 2 przy ul. Kurzańskiej a istniejącymi stawami przy ul. Daszyńskiego w Bogatyni (po katastrofie powodzi w dniu 07.08.2010r.) Lokalizacja: Bogatynia dz. nr 12/1, 7/14, 7/1, 4, 9, 4/7, 7/12 – Obr. II " - w ramach trybu przetarg nieograniczony.
          
      Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759) oraz § 20 ust.1 pkt “c” Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza nr 10/07 z dnia 9 lutego 2007 r. z późniejszymi zmianami, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zarządza co następuje:

§1

W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, powołuję Komisję Przetargową w  następującym składzie:

1. Dominik Matelski  - Przewodniczący;
2. Daniel Fryc   - Z -ca Przewodniczącego;
3. Piotr Wysocki  - Sekretarz Komisji;
4. Józef Kosobucki  - Członek Komisji;
5. Teresa Morawska  - Członek Komisji;
6. Joanna Zając   - Członek Komisji.

§2

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzonym Zarządzeniem Nr 71/10 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

§3

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.

§4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy o wykonanie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania.   

§5

Ilość odwiedzin: 1008
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 130/10
Skrócony opis: Zarządzenie Nr 130/10 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 24.11.2010r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielen
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Andrzejewski - Inspektor ds. zamówień publicznych
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Kosobucki - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Osoba, która wprowadzała dane: Michał Andrzejewski
Data wytworzenia informacji: 2010-11-24 11:24:16
Data udostępnienia informacji: 2010-12-02 11:24:16
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-02 11:29:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner