logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA Nr I/1/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 29 listopada 2010 roku


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia.


Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) po przeprowadzeniu głosowania tajnego uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Stwierdza się wybór radnego Pana Patryka Stefaniak na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia.

§ 2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych.

 


Przewodniczący obrad

Henryk Komarnicki

 

 

Ilość odwiedzin: 445
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr I/1/10
Skrócony opis: Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Osoba, która wytworzyła informację: Zbigniew Cuber
Osoba, która odpowiada za treść: Henryk Komarnicki
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2010-12-09 09:40:38
Data udostępnienia informacji: 2010-12-09 09:40:38
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-09 11:07:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner