logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
minus Instytucje kultury
   minus Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni
      minus Filia nr 1
      minus Filia nr 2
      minus Filia nr 3
      minus Filia nr 4
      minus Status prawny
         minus Uchwała nr XXXIII/265/2001
      minus Regulamin organizacyjny
      minus Regulamin korzystania z "Mediateki"
   plus Bogatyński Ośrodek Kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 Uchwała Rady Gminy i Miasta w Bogatyni

z dnia 10 kwietnia 2001r.

w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Misata i Gminy Bogatynia im. Polskich Noblistów".

Na podstawie art. 18 ust2 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z póżn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)

Rada Gminy i Miasta w Bogatyni wchwala, co następuje:

&1

W Statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bogatynia i. Polskich Noblistów - stanowiacym załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/221/2000 z dnia 10 października 2000r. wprowadza się nastęujące zmiany:

1. Skreśla się & 4

2. & 17 otrzymuje brzmienie: Biblioteka samodzielnie gospodaruje posiadanymi środkami w oparciu o roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora".

&2

Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Ilość odwiedzin: 2750
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Osińska
Osoba, która wprowadzała dane: Publiczna Biblioteka Miasta i Gminy w Bogatyni
Data wytworzenia informacji: 2005-02-17 14:32:42
Data udostępnienia informacji: 2005-02-17 14:32:42
Data ostatniej aktualizacji: 2005-02-17 15:02:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner