logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Publiczne Przedszkole nr 7
         minus Status prawny.
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Organizacja
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Archiwa danych
         minus Strona Internetowa
         minus Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
         plus Ogłoszenia
         minus Instrukcja Kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt
         minus Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt
         minus Zarządzenie wprowadzające i pismo zatwierdzające instrukcję kancelaryjną i składnicy akt
         minus Statut
         minus Regulaminy
         minus Majątek
         minus Zarządzenia
         minus Zamówienia Publiczne
         minus Sprawozdawczość
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
 
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
2. Przedszkole jest 3 - oddziałowe.
3. dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10,5 godzin dziennie: od 5:30 do 16:00
4. podstawa programowa jest realizowana w godzinach 9:00 - 14:00
5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
6. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.
7. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 16:00
8. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:
- 3 sale do zajęć dla poszczególnych grup,
- salę do zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych,
- salę telewizyjną,
- kuchnię,
- stołówkę,
- szatnię dla dzieci,
- pomieszczenia sanitarne,
- pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,
- plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych.
9.
 
 
 

 

 

Nazwa dokumentu: Organizacja
Osoba, która wytworzyła informację: Publiczne Przedszkole nr 7 w Bogatyni
Osoba, która odpowiada za treść: Publiczne Przedszkole nr 7 w Bogatyni
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Jurewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-12-27 09:39:00
Data udostępnienia informacji: 2005-03-16 09:39:55
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-27 09:04:21

Wersja do wydruku...

corner   corner