logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   plus Przedszkola
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   minus Straż Miejska
      minus Dane podstawowe
      minus Status prawny
      minus Zadania Straży Miejskiej
      minus Obowiązki strażników miejskich
      minus Podstawy prawne
         minus Regulujące działalność Straży Miejskiej
         minus Pomocne przy realizowaniu statutowych działań
         minus Prawo lokalne
      plus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
      plus Ochrona Danych Osobowych
      minus Sprawozdania finansowe SM 2022r.
      minus Zapytania ofertowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 

Podstawowe akty prawne regulujące działalność straży miejskich.

 

· Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych /Dz. U. Nr 123, poz.779/.

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych niektórych czynności /Dz. U. Nr 84, poz. 536/.

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad współpracy Policji ze strażami gminnymi oraz zakresu, w jakim Komendant Główny Policji sprawuje fachowy nadzór nad strażami i udziela im pomocy /Dz. U. Nr 49, poz. 309/.

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 1998 r. w sprawie trybu i zasad uznawania pojazdów straży gminnych za pojazdy uprzywilejowane /Dz. U. Nr 34, poz. 192/.

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej krótkiej przez strażników gminnych /Dz. U. Nr 90, poz. 571/.

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) Dz. U. Nr 112, poz. 713/.

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca1998 r. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni i amunicji przez straże gminne /Dz. U. Nr 32, poz.172 ze zm./.

· Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /tekst jedn. Dz. U. Nr 101, poz. 1092 z 2000 r./.

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego /Dz. U. Nr 70, poz. 410 ze zm./.

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie szczegółowego trybu korzystania przez policjantów z pomocy instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, jednostek gospodarczych i organizacji społecznych oraz osób /Dz. U. Nr 107, poz. 501/.

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym /Dz. U. Nr 90, poz. 995 ze zm./.

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 1997 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży gminnych (miejskich) upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień /Dz. U. Nr 124, poz. 794/.

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) /Dz. U. Nr 161, poz. 1108/.

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 października 1996 r. w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej oraz zasad ustalania opłat związanych z doprowadzeniem i pobytem w izbie wytrzeźwień /Dz. U. Nr 129, poz. 611/.

· Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. ze zm./.

· Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 21, poz. 124 ze zm./.

· Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji /Dz. U. Nr 53, poz. 549/.

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 61, poz. 708/.

Ilość odwiedzin: 11437
Podmiot udostępniający: Straż Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Suszczyński
Osoba, która odpowiada za treść: Dominik Kowalczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Suszczyński
Data wytworzenia informacji: 2005-04-13 12:24:14
Data udostępnienia informacji: 2005-04-13 12:24:14
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-06 14:46:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner