logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady GiM > 2004

Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr XIV/105/04
Uchwała Nr XIV/105/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
2. Uchwała Nr XIV/106/04
Uchwała Nr XIV/106/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie utworzenia stałej Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy
3. Uchwała Nr XIV/107/04
Uchwała Nr XIV/107/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej
4. Uchwała Nr XIV/108/04
Uchwała Nr XIV/108/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta
5. Uchwała Nr XIV/109/04
Uchwała Nr XIV/109/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie uzupełnienia składu komisji Rady Gminy i Miasta
6. Uchwała Nr XIV/110/04
Uchwała Nr XIV/110/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
7. Uchwała Nr XIV/111/04
Uchwała Nr XIV/111/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
8. Uchwała Nr XIV/112/04
Uchwała Nr XIV/112/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
9. Uchwała Nr XIV/113/04
Uchwała Nr XIV/113/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia
10. Uchwała Nr XIV/114/04
Uchwała Nr XIV/114/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy organów Gminy na 2004 rok
11. Uchwała Nr XIV/115/04
Uchwała Nr XIV/115/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
12. Uchwała Nr XIV/116/04
Uchwała Nr XIV/116/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Bo
13. Uchwała Nr XV/117/04
Uchwała Nr XV/117/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 23 marca 2004 rok w sprawie budżetu gminy na rok 2004
14. Uchwała Nr XV/118/04
Uchwała Nr XV/118/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 23 marca 2004r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanych na rzecz dotychczasowych dzierżawców z gminnego zasobu mienia komunalnego
15. Uchwała Nr XV/119/04
Uchwała Nr XV/119/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23 marca 2004r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Energetycznych i Ekonomicznych z siedzibą w Bogatyni przy ulicy Młodych Energetyków
16. Uchwała Nr XV/120/04
Uchwała Nr XV/120/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23 marca 2004r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia SP ZOZ Szpitala Woj
17. Uchwała Nr XVI/121/04
Uchwała Nr XVI/121/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatyni
18. Uchwała Nr XVI/122/04
Uchwała Nr XVI/122/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum w Działoszynie
19. Uchwała Nr XVI/123/04
Uchwała Nr XVI/123/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie
20. Uchwała Nr XVI/124/04
Uchwała Nr XVI/124/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów
21. Uchwała Nr XVI/125/04
Uchwała Nr XVI/125/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta i g
22. Uchwała Nr XVI/126/04
Uchwała Nr XVI/126/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie miasta i gminy Bogatynia
23. Uchwała Nr XVI/127/04
Uchwała Nr XVI/127/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 kwietnia 2004r. o zmianie uchwały nr XV/130/99 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 października 1999 r. w sprawie utworzenia i zasad g
24. Uchwała Nr XVI/128/04
Uchwała Nr XVI/128/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Bogaty
25. Uchwała Nr XVI/129/04
Uchwała Nr XVI/129/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok
26. Uchwała Nr XVI/130/04
Uchwała Nr XVI/130/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Gminnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni i
27. Uchwała Nr XVI/131/04
Uchwała Nr XVI/131/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce i ustaleniu je
28. Uchwała Nr XVI/132/04
Uchwała Nr XVI/132/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia
29. Uchwała Nr XVI/133/04
Uchwała Nr XVI/133/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia
30. Uchwała Nr XVII/134/04
Uchwała Nr XVII/134/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze każdego roku budżetowego
31. Uchwała Nr XVII/135/04
Uchwała Nr XVII/135/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/116/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryf
32. Uchwała Nr XVII/136/04
Uchwała Nr XVII/136/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości
33. Uchwała Nr XVII/137/04
Uchwała Nr XVII/137/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Bogatyni
34. Uchwała Nr XVII/138/04
Uchwała Nr XVII/138/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanej od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz Gminy Bo
35. Uchwała Nr XVII/139/04
Uchwała Nr XVII/139/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi gminny zasób nieruchomości
36. Uchwała Nr XVII/140/04
Uchwała Nr XVII/140/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce i ustaleniu jeg
37. Uchwała Nr XVII/141/04
Uchwała Nr XVII/141/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Gminnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni i
38. Uchwała Nr XVII/142/04
Uchwała Nr XVII/142/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Szpitalne
39. Uchwała Nr XVII/143/04
Uchwała Nr XVII/143/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Obwodu Lecznictwa
40. Uchwała Nr XVII/144/04
Uchwała Nr XVII/144/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji
41. Uchwała Nr XVII/145/04
Uchwała Nr XVII/145/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej
42. Uchwała Nr XVII/146/04
Uchwała Nr XVII/146/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
43. Uchwała Nr XVIII/147/04
Uchwała Nr XVIII/147/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
44. Uchwała Nr XVIII/148/04
Uchwała Nr XVIII/148/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego "Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni"
45. Uchwała Nr XVIII/149/04
Uchwała Nr XVIII/149/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia /Transgraniczny Związek Stref Aktywności Gospodarczej Mały Trójkąt - M
46. Uchwała Nr XVIII/150/04
Uchwała Nr XVIII/150/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok
47. Uchwała Nr XVIII/151/04
Uchwała Nr XVIII/151/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych: szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży na podbudowie szkoły zasadniczej
48. Uchwała Nr XVIII/152/04
Uchwała Nr XVIII/152/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/126/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia opł
49. Uchwała Nr XVIII/153/04
Uchwała Nr XVIII/153/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zmiany uchwały NR XVI/124/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sie
50. Uchwała Nr XVIII/154/04
Uchwała Nr XVIII/154/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie poparcia inicjatywy budowy mostu na Nysie Łużyckiej u Styku Trzech Granic
51. Uchwała Nr XIX/155/04
Uchwała Nr XIX/155/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok.
52. Uchwała Nr XIX/156/04
Uchwała Nr XIX/156/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni oraz szczegółowy
53. Uchwała Nr XIX/157/04
Uchwała Nr XIX/157/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/243/2000 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia
54. Uchwała Nr XIX/158/04
Uchwała Nr XIX/158/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych
55. Uchwała Nr XIX/159/04
Uchwała Nr XIX/159/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie poręczenia kredytu obrotowego
56. Uchwała Nr XIX/160/04
Uchwała Nr XIX/160/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Integracyjnego Żłobka Publicznego Nr 1 z siedzibą w Bogatyni przy ulicy 1 Maja
57. Uchwała Nr XIX/161/04
Uchwała Nr XIX/161/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatyni
58. Uchwała Nr XIX/162/04
Uchwała Nr XIX/162/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego Gminy
59. Uchwała Nr XIX/163/04
Uchwała Nr XIX/163/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XIV/106/04 z dnia 26 lutego 2004r w sprawie utworzenia stałej Komisji ds.
60. Uchwała Nr XIX/164/04
Uchwała Nr XIX/164/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
61. Uchwała Nr XIX/165/04
Uchwała Nr XIX/165/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego S
62. Uchwała Nr XIX/166/04
Uchwała Nr XIX/166/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Specja
63. Uchwała Nr XIX/167/04
Uchwała Nr XIX/167/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
64. Uchwała Nr XX/168/04
Uchwała Nr XX/168/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 19 października 2004r. w sprawie załatwienia skarg z dnia 20 lipca 2004 roku oraz z dnia 2 sierpnia 2004r. na działalność Ośrodka Pomocy Społe
65. Uchwała Nr XX/169/04
Uchwała Nr XX/169/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 19 października 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
66. Uchwała Nr XX/170//04
Uchwała Nr XX/170/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 19 października 2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowgo
67. Uchwała Nr XX/171/04
Uchwała Nr XX/171/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 19 października 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok
68. Uchwała Nr XX/172/04
Uchwała Nr XX/172/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 19 października 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości nie zabudowanej od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz Gminy Bogatynia
69. Uchwała Nr XX/173/04
Uchwała Nr XX/173/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 19 października 2004r. w sprawie opłaty administracyjnej
70. Uchwała Nr XX/174/04
Uchwała Nr XX/174/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 19 października 2004 r. w sprawie podjęcia inicjatywy wypracowania wspólnego modelu edukacji dzieci polskich i niemieckich
71. Uchwała Nr XX/175/04
Uchwała Nr XX/175/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 19 października 2004 r. w sprawie nadania statutu Publicznemu Gimnazjum w Działoszynie
72. Uchwała Nr XX/176/04
Uchwała Nr XX/176/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 19 października 2004 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej i Gimnazjum w Działoszynie
73. Uchwała Nr XX/177/04
Uchwała Nr XX/177/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 19 października 2004r. w sprawie programu współpracy Miasta i Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
74. Uchwała Nr XX/178/04
Uchwała Nr XX/178/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 19 października 2004r. w sprawie przystąpienia do Partnerstwa na Rzecz Rozwoju
75. Uchwała Nr XX/179/04
Uchwała Nr XX/179/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 19 października 2004r. w sprawie nadania tytułu i odznaki
76. Uchwała Nr XX/180/04
Uchwała Nr XX/180/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 19 października 2004r. w sprawie uzupełnienia składu komisji Rady Gminy i Miasta
77. Uchwała Nr XX/181/04
Uchwała Nr XX/181/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 19 października 2004r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta
78. Uchwała Nr XXI/182/04
Uchwała Nr XXI/182/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17 listopada 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/173/04 z dnia 19 października 2004r. w sprawie opłaty administracyjnej
79. Uchwała Nr XXI/183/04
Uchwała Nr XXI/183/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17 listopada 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Bogatynia
80. Uchwała Nr XXI/184/04
Uchwała Nr XXI/184/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
81. Uchwała Nr XXI/185/04
Uchwała Nr XXI/185/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gmin
82. Uchwała Nr XXI/186/04
Uchwała Nr XXI/186/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
83. Uchwała Nr XXI/187/04
Uchwała Nr XXI/187/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
84. Uchwała Nr XXI/188/04
Uchwała Nr XXI/188/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie desygnowania przedstawicieli do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na wyłonienie dyrektora Zespołu Sz
85. Uchwała Nr XXII/189/04
Uchwała Nr XXII/189/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowgo
86. Uchwała Nr XXII/190/04
Uchwała Nr XXII/190/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok
87. Uchwała Nr XXII/191/04
Uchwała Nr XXII/191/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni Nr X/71/03 z dnia 16 września
88. Uchwała Nr XXII/192/04
Uchwała Nr XXII/192/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie stwierdzenia nieważności dokonanych zmian w składzie osobowym Zarządu Osiedla nr 2 w Bogatyni
89. Uchwała Nr XXIII/193/04
Uchwała Nr XXIII/193/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004 rok
90. Uchwała Nr XXIII/194/04
Uchwała Nr XXIII/194/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w banku i pożyczek krótkoterminowych z GFOŚ
91. Uchwała Nr XXIII/195/04
Uchwała Nr XXIII/195/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004

Ilość odwiedzin: 3333
Nazwa dokumentu: Uchwały Rady Gminy i Miasta Bogatynia - rok 2004
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Kuczaj
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Kuczaj
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Kuczaj
Data wytworzenia informacji: 2005-05-05 09:30:46
Data udostępnienia informacji: 2005-05-05 09:30:46
Data ostatniej aktualizacji: 2005-05-31 08:25:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner