logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


GMINA BOGATYNIA > Tablica Ogłoszeń

Burmistrz Miasta i Gminy  Bogatynia
na podstawie art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora  ds. administracyjno - gospodarczych w Wydziale Organizacyjno Prawnym

Wymagania obligatoryjne:
- wykształcenie średnie lub wyższe
- co najmniej 3 letni staż pracy
- dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Office (Word, Excel)
- wysoka kultura osobista

Wymagania dodatkowe
- Umiejętność dobrej organizacji pracy

Zakres wykonywanych zadań
- realizacja zadań koordynatora ds. osób niepełnosprawnych
- pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie pisania podań, kontaktu z działającymi stowarzyszeniami, jednostkami organizacyjnymi , urzędami
- prowadzenie biblioteki zakładowej
- ewidencjonowanie faktur i rachunków dotyczących zakupu artykułów na bieżące potrzeby urzędu.
- realizacja zadań w zakresie gospodarki materiałowej , środków trwałych i wyposażenia stanowiącego mienie gminy,
- wykonywanie zadań w zakresie realizacji szkoleń, kursów, prezentacji realizowanych przez Urząd

Zakres odpowiedzialności
- zgodnie z zakresem czynności

Wymagane dokumenty
- list motywacyjny
- życiorys – CV
- kserokopie świadectw pracy
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
- oświadczenie o niekaralności

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli

Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Pawicki
Data wytworzenia informacji: 2007-03-26 09:51:06
Data udostępnienia informacji: 2007-03-26 09:51:06
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-14 14:50:59

Wersja do wydruku...

corner   corner